Pyramidy a jejich vznik

| Pyramidy a jejich vznik | Pyramidální voda a potraviny |

Všechny pyramidy jsou postaveny v úrodném pásmu Nilu. Tato řeka kdysi dávno pod nimi nebo vedle nich protékala. Dnes je Nil vzdálený od pyramid 13 km. Rozestavění tří pyramid v Gíze odpovídá nebeskému poledníku hvězd před 10 500 lety Orionova pásu a souhvězdí plejád.

Megalitické stavby se stavěly po celém světě. Tyto stavby se stavěly na páse energie nazývaná tzv. prána nebo dračí žíly. A tam kde se tyto energie křížily, byl nejsilnější proud energie. Megalitické stavby tuto energii ještě více soustřeďovaly.

Pyramida je energetická stavba neboli továrna na duchovní energii. Je generátor, který vyzařoval do světa a okolí typ pole a duchovní energie, která pozvedávala celé lidstvo. Byla to duchovní obilnice, kde byla uložena emocionální či duševní energie, zdroj síly.

Tyto chrámy pomáhaly udržovat kontakt s vesmírem. Pomocí určitého matematického kódu v nitru těchto staveb bylo možné otevírat brány do jiných dimenzí. Adepti oněch dní se tu cvičili či zkoušeli duchovní schopnosti a harmonizovali je s jinými dimenzemi. Komory v nitru Velké pyramidy v Gíze jsou stále ještě energeticky aktivní. Pokud v sobě aktivujete správný klíč, můžete z této mocné energie též čerpat. Klíče jsou ukryty v domněle prázdných prostorách pyramidy. Vidí je však pouze ten, kdo se osvobodil z omezení lidského myšlení a jednání. Poté se vám zjeví světy, jež dovedou vašeho ducha do vyšších sfér bytí.

Před mnoha tisíci lety pozemského času vybudovala bytost Thovt tyto chrámy a rovněž Velkou pyramidu v Gíze. Nestavěly je však stovky lidí, kteří by vláčeli obrovské kamenné kvádry. Při stavbě bylo použito alchymistické učení o přeměně struktury předmětů a ovlivňování vlastnosti hmoty. Chrámy jsou na planetě Zemi všudypřítomné. Každý z nich měl jinou funkci a sloužil k jinému druhu zasvěcení různých druhů poznání. Takovéto chrámové stavby existovaly i v dávné Atlantidě. Geometrické vzorce, které byly použity uvnitř i vně těchto míst, vytvářely v centru stavby frekvenční vír. Pomocí jistých geometrických úhlů a tvarů či přesnou polohou chrámů na silových energetických místech planety, se vytvářela intenzivní frekvence vnímatelná pouze pro vědomého člověka. Mnoho podobných staveb je po celém vesmíru. Lze jimi procházet do jiných dimenzí a galaxií. Tyto stavby byly ve starém Egyptě postaveny dávno před obdobím faraonů.

Nahoru